Anslag/Bevis: Protokoll utskottet för vård och omsorg 220427

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

90S-103S

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Cecilia Ingelsson Lydig


Till toppen