Anslag/Bevis: Protokoll Landsbygdsrådet 2022-03-29

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

1-8

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Victoria Karlsson


Till toppen