Anslag/Bevis: Protokoll Jävsnämnden 2022-04-06

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

1-4

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Guniris Jonasson


Till toppen