Anslag/Bevis: Protokoll Unga och lärandeutskott 2022-03-24

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

18-23

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Guniris Jonasson


Till toppen