Anslag/Bevis: Sammanträde utskottet för vård och omsorg 21-11-11

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

58-62

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Cecilia Ingelsson Lydig