Anslag/Bevis: Protokoll Landsbygdsrådet 2021-10-28

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§1-11

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Victoria Karlsson