Anslag/Bevis: protokoll utskottet för vård och omsorg 210421

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

27-30

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Cecilia Ingelsson Lydig