Anslag/Bevis: Kommunala Pensionärsrådets protokoll 2021-04-14

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

8-11

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Guniris Jonasson