Spårläget på hallsta

JSM är avslutat och elljusspåret är återställt.
Imorgon måndag kommer större delen av dagen att gå åt till att skruva i pistmaskinen då vi bytt och den gamla ska vidare.
Håller dagens spårning så körs Myren upp på morgonen annars läggs krafterna på närområdet.

Publicerad: 2019-03-10

Medborgarservice