2,5 km slingan är öppen

Nu är 1,2km 1,3km 2,0km 2,5km och skidskyttet samt skidstadion fullt öppen.

Glöm ej spåravgiften!

Välkommen!

Publicerad: 2019-11-27

Medborgarservice