Töväder

Dagens varma väder gör att 1,2km slingan inte kommer att pistas idag.
Spåret är slitet.
Avvaktar kallare väder för att skona snön så mycket det går.

Publicerad: 2015-12-09

Medborgarservice