Spårstatus

Läget just nu på Hallsta
På spårrapport på hemsidan visar det vart det är spårat.
Det sitter en gps i pistmaskinen som ritar in på en karta alltefter det körs.
Myren och vägnätet kommer att rullas med skoter imorgon.
Det har kommit en hel del snö på några få dagar men tänk på att snön som fallit är väldigt luftig och lätt inte så mycket att göra skidspår med där underlaget är ojämt men bra att packa fast på t.ex Myren för att få till en bra botten.
God fortsättning på julen.

Publicerad: 2014-12-25

Medborgarservice