spårstatus

Läget på Hallstas spårsystem.
Slingorna som las med konstsnö 1,2 , 2,0 och alt3,3km är fortfarande i bruk och åkbara men pistas sparsamt (se spårrapporten)
Övriga spår är färdigkörda för denna säsong men vissa få delar är fortfarande åkbara för skate.

Publicerad: 2016-04-05

Medborgarservice