Spårläget

Idag har alla spår körts.
Elljusspåret är pistat med maskinen både för klassiskt och Skate.
7,5 10 & 15km är rullat med skoter fullt åkbara men utan spår.
Myren är pistad med maskin för både klassiskt och skate med blandat resultat.
Det klassiska spåret får man kliva ur på ett par ställen pga grästuvor men i övrigt hyfsat bra.
Vägen upp till myren och mot JanGullik blev väldigt bra utan risk för genomslag.
Även pulkabacken är prepparerad och åkbar.
Spårrapporten syns det vart och när det spåras.
Kom ihåg spåravgiften gäller ALLA spår.

Publicerad: 2016-01-19

Medborgarservice