Rensning på Nipleden

Vi har jobbat lite på Nipleden med några vindfäller och lite sly som låg tvärs över stigen på ett par ställen.

Nu ska det vara fri passage igen på leden.

Publicerad: 2018-06-27

Medborgarservice