Pistning påbörjad.

Efter en tillfrysning av underlaget under natten kan vi nu påbörja fräsning av konstsnön. Vi öppnar preliminärt vid 1200 om allt går som de ska.

Publicerad: 2016-12-21

Medborgarservice