Lidberget

Lidberget sladdat med skoter under eftermiddagen. (skate)
Storskällmyren bra skick för skate. Myren kommer att pistas med spårmaskin och ev. spåras Tis. kväll om snömängden då tillåter det.
Utgå från Kälen om ni vill åka på myren då stora konstsnö-högar är i vägen på spåret från Hallsta.
I övrigt så schaktar vi konstsnö och öppnar sträckor eftersom på Hallsta.
I nuläget finns 1,2 1,3 2,0 och 2,5 samt skjutvall och straffrunda med konstsnö klara.

Publicerad: 2018-12-27

Medborgarservice