Kantklippning rullskidbana.

Klippning av diken runt rullskidbanan kommer att ske från Måndag den 3 augusti kl. 1500 till Onsdag den 5 augusti kl 0700. Arbetet utförs med stora maskiner. Under ovanstående tidsperiod kommer rullskidbanan att vara helt avstängd. Välkommen åter på Onsdag.

Publicerad: 2015-08-03

Medborgarservice