Inför helgen

Då det är väldigt tunt med snö utanför konstsnöspåren så kommer det inte att pistas där förrän det kommer mer snö uppifrån.
Så t.ex spåret på Myren låter vi vara så det inte förstörs det lilla som finns.
Söndag har vi ett arrangemang på Hallsta
ICA Kvantum Race går av stapeln så under tävlingstiden är det begränsat på elljusspåret.
Första start kl 11:00
Beräknas vara klara ca 14.00

Publicerad: 2016-01-22

Medborgarservice