Spårläget på hallsta

Idag fredag 30/11 har 1,2km slingan öppnats för både klassiskt och skate.
Även 1,3km slingan är nu öppen men bara för skate.
Välkommen och kom ihåg spåravgiften

Publicerad: 2018-12-27

Medborgarservice