Trivselregler i längdspåret

För att du och andra ska ha det trevligt och få bra träning i skidspåren är det bra att visa hänsyn. Det finns ett antal regler som är framtagna av Svenska skidförbundet som presenteras här nedanför.

All skidåkning sker på eget ansvar.


Visa hänsyn mot andra åkare. Gör dem uppmärksam på om du vill passera. Den som kommer bakifrån har alltid väjningsplikt. Var särskilt uppmärksam där skidspår/leder går ihop eller korsar varandra.


Hjälp andra som råkat ut för en olycka eller behöver hjälp på annat sätt.


Gå alltid åt sidan när du stannar i spåren.


Stanna inte i onödan i spåren där sikten är begränsad som till exempel bakom krön, i kurvor och brantare utförsbackar.Anpassa farten. Se till att du kan stanna för oförutsedda hinder. Tänk på att underlagets egenskaper förändras i olika väderlek.


Visa respekt för naturen. Stör inte djuren och skräpa inte ner.


Var beredd på att anläggningens terräng-/spårfordon och andra fordon kan förekomma i skidspåren/lederna.


Anmäl till personalen om du upptäcker något hinder eller fara.


Tävlingar och andra arrangemang får inte genomföras utan tillstånd av ansvarig personal.Det är skidåkarens ansvar att känna till reglerna. Respektera regler och skyltar.

Skadad eller förlorad utrustning ersätts inte.


Bra att veta är att det under vissa väder- och snöförhållanden är bättre att inte preparera snön genom att pista eller spåra. Därför kan du mötas av spår som inte alltid verkar optimala.


Här kan du ta del av regler kring spåravgifter samt hundar i skidspåren

Publicerad: 2019-11-21

Medborgarservice