Spårkartor

Det finns idag 8 uppmärkta basspår, med sträcklängder från 1,2 km till 15 km.

Det täta spårsystemet skapar många möjligheter till egna skräddarsydda banor av varierande längd och svårighetsgrad.


Flera av spåren är homologiserade, dvs godkända för internationella tävlingar.


Klicka på kartorna för att ladda hem en stor variant av kartan (PDF).
Rullskidbana

Karta över rullskidbanan Karta över rullskidbanan
Karta över elljusspåret Karta över elljusspåret


Hela Hallstaområdet

Karta över hela Hallstaområdet Hela Hallstaområdet

Publicerad: 2019-11-21

Medborgarservice