Belysning

Belysning finns vid elljusspåren i anslutning till skidstadion.

Elljusspåret är ca 7,5 km.


Belysningen tänds manuellt vid skidstadion eller skidskyttestadion.

Så här tänder du belysningen:


  • Vid anslagstavlorna på skidstadion finns en belysningsknapp
  • Tryck på knappen
  • Belysningen släcks automatiskt kl. 21:30
  • Belysningen styrs av ljusrelä, så tänds inte belysningen är det inte tillräckligt mörkt


Publicerad: 2016-11-14

Medborgarservice