Stora liften helt öppen

Äntligen så kan vi öppna stora liften hela vägen upp, det är tunt snötäcke så åk försiktigt.

Publicerad: 2019-02-11

Medborgarservice