Liftstopp

Hej alla skidåkare !
Vi vädjar till alla liftåkare att följa anvisningarna och endast kliva av liften på markerad plats. Då slipper vi långa och onödiga driftstörningar.
Skidhälsningar liftpersonalen.

Publicerad: 2019-02-14

Medborgarservice