Höstrusk på hallstaberget

Välkommen till Hallstaski

Vintern är på väg

Höstrusk med snöblandat
Finns risk för både halka och skräpig bana denna helg.
Övrigt på spåret så jobbas det på med förberedelser inför kyla och vinter.

Till toppen