Uniper and Sasol ecoFT continue to develop SkyFuelH2

Uniper och Sasol beskriver i dagens pressrelease deras gemensamma fortsättning och ambitionen att påbörja konstruktionen av SkyfuelH2 under 2025 och under 2028 kunna förse flygindustrin med hållbart flygbränsle.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte