Avdelningschef Projekt Ingenjörer Södra Nord

Vattenfall logotyp

Avdelning Södra Nord är en ingenjörsavdelning som arbetar inom konstruktion och kontrollanläggning av ställverk och vattenkraftverk. Avdelningens medarbetare är stationerade i Sundsvall och Sollefteå. Avdelningen är idag ett med Norra Nord och är i en expansiv fas med planen att växa ytterligare.

Som chef ansvarar du för cirka 11 medarbetare där avdelningens huvudsakliga arbete är mellan Umeå och Söderhamn. Vi arbetar i nära samarbete med övriga verksamheter inom Vattenfall Services, därför kan också andra uppdrag vara en del av vardagen. Vi arbetar i en snabb och föränderlig del av verksamheten och där samverkar vi med flera olika parter som vattenkraftsproducenter, nätbolag, nätbolags slutkunder och industrier.

Som avdelningschef arbetar du med utveckling av avdelningens medarbetare och verksamhet i en affärsmässig miljö där säkerhet har högsta prioritet.

Exempel på ansvar och arbetsuppgifter:

  • Personal- och resursplanering, hålla dig och avdelningen uppdaterad om tjänster och säkra arbetssätt samt arbeta för vidareutveckling och uppföljning av metoder och vår leverans.
  • Utveckling av befintliga medarbetare men även aktivt arbeta med att bli fler på avdelningen.
  • Ekonomi: prognos, budget och verksamhetsuppföljning samt analys av verksamheten.

Ansök senast 27 juli

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte