Produktionstekniker - Kilforsen

Vattenfall logotyp

Som produktionstekniker i Kilforsen kommer du att medverka i allt förekommande dagligt drift- och underhållsarbete vid vattenkraftsstationerna Kilforsen, Lasele och Långbjörn längs Ångermanälven. Vid tillfällenvid kan även arbete vid andra vattenkraftsstationer som Vattenfall Vattenkraft ansvarar för vara aktuellt.

Du kommer att arbeta med felavhjälpning, förebyggande och tillståndsbaserat underhåll och vissa förbättringsprojekt. På sikt kommer du att ingå i beredskapsteamet.
Detta är en operativ tjänst vilket betyder att du är ute på plats och arbetar. Du kommer att arbeta med felavhjälpning, förebyggande och tillståndsbaserat underhåll och vissa förbättringsprojekt. Du behöver vara drivande i dina uppdrag och aktivt medverka till Vattenfalls fortsatta verksamhetsutveckling. På sikt kommer du att ingå i beredskapsteamet.

Ansök senast 12 augusti.

Länk till tjänsten

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte