Kraftsystemanalytiker inom systemstabilitet

Svenska kraftnät logotyp

I rollen som Kraftsystemanalytiker kommer du att arbeta med att utforma och utveckla kraftsystemets tekniska funktionalitet och prestanda. Du kommer genomföra kraftsystemanalyser och delta i studier kopplat till bland annat spänningsstabilitet, spänningshållning och kraftsystemets framtida behov.

I din roll som Kraftsystemanalytiker kommer du att ha möjligheter att jobba med en stor bredd av frågor inom elkraftteknik. Du förväntas bidra i enhetens verksamhetsutveckling och har möjlighet att verka internationellt, bland annat genom deltagande i nordiska utvecklingsprojekt.

Tjänsten kommer även att innefatta:

  • arbeta med implementationsprojekt av till exempel nya stödtjänster kopplat till spänning
  • delta i utvecklingen av tekniska krav inom Sverige kopplade till spänning och reaktiv effekt
  • ha kontakt med externa aktörer i framför allt tekniska frågor kring bland annat tekniska kravbilder

I din roll som Kraftsystemanalytiker kommer du att ha möjligheter att jobba med en stor bredd av frågor inom elkraftteknik. Du förväntas bidra i enhetens verksamhetsutveckling och har möjlighet att verka internationellt, bland annat genom deltagande i nordiska utvecklingsprojekt.

Ansök senast 25 april

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte