Byggledare med inriktning betong eller kraftledning

Svenska kraftnät logotyp

I rollen som byggledare blir du en del av enheten Byggledning och byggkontroll. Enheten växer och ansvarar för byggkontrollfunktionen vid om- och nybyggnation av luftledningar i hela Sverige och man ser gärna sökanden från de norra eller södra delarna av landet.

Du tar ansvar för luftledningsprojekten när projekterings- och planeringsfasen närmar sig sitt slut och projekten går in i byggfas. Du involveras i säkerställandet av att byggprojektet kan genomföras så smidigt som möjligt i samband med projekteringens slutfas. Du arbetar granskande med tekniska handlingar i upphandlingsdokumenten innan de skickas ut och efter avtalat kontrakt med entreprenör granskar du upprättade arbetsberedningar. Vidare under entreprenaden granskar du även annan typ av teknisk dokumentation som entreprenör levererar.

Under entreprenaden är du Svenska kraftnäts representant i fält där du säkerställer att arbetet utförs enligt uppsatta kontraktshandlingar. Detta görs bland annat genom granskning och uppföljning av entreprenörens egenkontroller. Du ansvarar för teknikmöten och vidare bistår du projektledaren vid ÄTA-hantering och du biträder även densamme vid byggmöten. Tjänsten innefattar utförande av byggkontroller i fält samt koordinerande av byggkontrollsorganisationen i större projekt.

Ansök senast 18 december.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte