Strategisk Kraftsystemspecialist inom investeringsstyrning

Svenska kraftnät logotyp

I rollen som Kraftsystemspecialist kommer du att arbeta strategiskt med investeringsstyrning av Svenska Kraftnäts kraftsystemsinvesteringar. Du kommer utgöra en viktig del i att säkerställa att rätt investeringar görs i stamnätet för att möta Svenska Kraftnäts uppdrag och Sveriges klimatmål.

Tjänsten kommer även att innefatta:
• bedömning av projektmognad inför finansiellt beslut och stöd inför finansieringsbeslut • strategisk planering av investeringsportföljen samt att driva arbetet för att effektivisera investeringsverksamheten genom att ta fram och förvalta principer för kraftsystemets strategiska utformning • representera enheten i olika referensgrupper och programledningar för större investeringsprojekt • delta i enhetens övriga arbetsuppgifter som övergripande rör anslutningsärenden, marknadsintegration och systemförstärkningar.

Ansök senast 2 oktober.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte