Elkonstruktör

Manpower logotyp

"Vattenkraft spelar en viktig roll i Sveriges elproduktion och vår samarbetspartner är med vid frontlinjen och säkerställer dess tillgänglighet och utveckling framöver. Här kommer du få vara en del av en nationell koncern som erbjuder stora utvecklingsmöjligheter inom företaget och där du får arbeta i form av frihet under ansvar!"

I rollen som elkonstruktör kommer du att arbeta med underhållsprojekt på vattenkraftsanläggningar som omfattar både låg-, mellan- och högspänning. Du kommer att få genomföra konstruktion inom el, styr- och reglerteknik i form av både mindre och större investeringsprojekt, där du får vara delaktig från början till slut. Tjänsten innebär även ansvar för beräkning och dimensionering av kablage samt att vara med och bistå vid bland annat kravställning, integration och idriftsättning. Du kommer även arbeta med felsökning, åtgärdande av fel samt säkerställande av slutdokumentation. Konstruktionen sker i Elprocad/elMaster.

Ansök senast 29 september.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte