Dokumentationsansvarig till Svenska kraftnät

Svenska kraftnät logotyp

En dokumentationsansvarig ansvarar för hantering av teknisk dokumentation i anläggningsprojekt. Till anläggningsprojekt, räknas mindre och större ny- ombyggnationer av nätstationer, ledningar och kabel.

Som dokumentationsansvarig är du en del av en projektgrupp, där du förväntas bidra till att tidplanen hålls, samt efterlevnad av Svenska kraftnäts riktlinjer, men även att hantera alla typer av frågeställningar kring dokumentationen som kommer från projektmedlemmar, både interna och externa.

Själva hanteringen av teknisk dokumentation innebär bland annat att delta i framtagandet av förfrågningsunderlag, säkerställa att våra dokumentationskrav uppfylls av entreprenör/projektör, koordinera dokumentationsleveranser (internt/externt), utföra ritningsteknisk granskning, läsa in granskad och godkänd dokumentation i digitala system etc.

Ansök senast 25 september

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte