Strategisk kraftsystemanalytiker

Svenska kraftnät logotyp

Rollen som strategisk kraftsystemanalytiker kommer att innebära ansvar inom området strategisk utformning och dimensionering av kraftsystemet. Rollen innebär även ett fokusområde in området ur ett totalförsvarsperspektiv.

Tjänsten kommer även att innefatta divisionsövergripande arbete med att skapa en sammanhängande helhet i utvecklingen av den civila beredskapsförmågan inom nät- och systemutveckling.

Som strategisk kraftsystemanalytiker är du ett stöd för den löpande planeringsverksamheten runt hur utformningsprincipen ska tillämpas och bidra till att konkretisera hur elsystemutformningen ska ske utifrån Svenska kraftnäts mål för civil beredskapsförmåga. Detta bland annat genom att bedöma olika påfrestning kraftsystemet kan utsättas för och utifrån det jobba fram en riktlinje för hur kraftsystemet ska utformas. I rollen som strategisk kraftsystemanalytiker kommer du att bidra till ett mer tillförlitligt kraftsystem för att på bästa sätt möjliggöra den pågående energiomställningen.

Ansök senast 20 juni.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte