Senior Permit and Licensing Specialist

Statkraft logotyp

Statkraft söker en senior tillståndsspecialist till vårt utvecklingsteam som är en del av utvecklingsenheten inom affärsområde Norden. Teamet är nyetablerat och kommer att ge stöd till förnybara projekt i tidiga skeden med expertis inom utvalda kritiska områden för vattenkraft, landbaserad vind- och solprojektutveckling.

Arbetsuppgifterna kommer att variera men i huvudsak bestå av:

  • Agera som expert på licens- och tillståndsprocess för vind- och solprojekt i Sverige och stödja projektutvecklarna i nya och pågående projekt
  • Hantera tillstånds- och tillståndsprocesserna: Samordna MKB- och samrådsprocesser samt upprätta tillstånds- och tillståndsansökningar för vind- och solprojekt i Sverige
  • Säkerställa att projekten framgångsrikt når alla rättigheter att bygga (medgivanden, tillstånd, nätanslutning, markrättigheter och andra tredjepartsavtal etc.).
  • Säkerställa efterlevnad av föreskrifter och krav med höga miljö- och HSE-standarder
  • Stödja M&A och due diligence processer
  • Samarbeta med Statkrafts svenska organisation kring vattenkraft

    Ansök senast 31 maj.
Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte