Verksamhetsutvecklare digitalisering

Svenska kraftnät logotyp

Enheten Förvaltningsutveckling utvecklar och förbättrar verksamheten genom att arbeta med strategier, utvecklingsprojekt och forskningsuppdrag för vår anläggningsförvaltning.

På enheten finns ett ansvar för IT-utveckling inom division Nät inom IT-objektet Anläggningsstöd. Inom IT-förvaltningen finns anläggningsinformation, geodata och andra centrala IT-produkter för att ta fram faktabaserade analyser och automatiska beslutsstöd som grund för en effektivare förvaltning. Enheten koordinerar och utvecklar också uppföljningsmål, samt arbetet med riskbaserade förvaltningsstrategier.

Du kommer att bli en del av enheten Förvaltningsutveckling och den IT-förvaltning baserad på PM3 kopplad till Svenska kraftnäts verksamhet, där bland annat IFS, GIS samt andra analyssystem finns tillgängliga. Du kommer jobba som utvecklare inom verksamheten med inriktning mot digitaliseringslösningar och IT-utveckling, och kommer få uppdrag som projektledare för mindre utvecklingsprojekt inom arbetet, såsom förstudier och uppgraderingar.

I rollen som verksamhetsutvecklare digitalisering får du möjlighet att synliggöra möjligheter med ny teknik och få direkt återkoppling på verksamhetens behov samt förmånen att förmedla lösningar och möjligheter med genomförda projekt. Du får även möjlighet att både växa tekniskt i din roll samt arbeta mot att få ledande roller inom Svenska kraftnät, både i verksamheten men också inom IT-utveckling. Rollen ger dig även en bred helhetsbild av verksamheten, både kring systemnyttan för svensk elförsörjning samt underhåll.

Ansök senast 5 juni.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte