Senior Projektledare Stationsprojekt

Svenska kraftnät logotyp

På avdelningen stationer ansvarar man för projektledarfunktionen i Svenska Kraftnäts Stationsprojekt. På avdelningen finns tre enheter för projektledare och en enhet för dokumentationsresurser. Projektledarna ansvarar för projekten från utredningsfas fram till färdig station och överlämning till förvaltning. Totalt finns det idag det drygt 50 medarbetare på avdelningen

Som senior Projektledare kan du arbeta antingen med att driva något av Svenska kraftnäts allra största (>500 Mkr) investeringsprojekt alternativt arbetar du i funktionen som huvudprojektledare. Huvudprojektledare på Svenska Kraftnät har ett portföljansvar för en grupp projekt (5-15 st) där man delegerar genomförandet till projektledarna som operativt driver projekten. Huvudprojektledaren följer upp och rapporterar projektens resultat till programledningen. Huvudprojektledare arbetar mycket med att coacha och stötta projektledarna genom projektets faser och även med koordinering och erfarenhetsåterföring mellan projekt.

Det kommer att finnas goda möjligheter att påverka och göra skillnad i såväl projekten som du styr samt den löpande verksamheten där du får möjlighet att arbeta med verksamhetsutveckling och förmedla dina perspektiv som senior Projektledare.

Ansök senats 8 juni.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte