Teknikspecialist HVDC/FACTS

Svenska kraftnät logotyp

Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som Teknikspecialist inom HVDC/FACTS får du arbeta med och delta i utveckling av avancerad teknologi i Sveriges viktigaste infrastruktur där du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning.

I rollen som Teknikspecialist kommer du främst att ansvara för att granska teknisk utformning och bevaka att anläggningen utförs enligt kontrakt, genom att:
• Följa upp att anläggningen byggs enligt tekniska kravställningen.
• Granska entreprenadens tekniska rapporter.
• Delta vid entreprenadbesiktningar.
• Delta vid entreprenörens provning, FAT och SAT.
• Granska anläggningsdokumentationen.
• Driva teknikfrågor internt och mot leverantör under genomförandet.

Du kommer även att upprätta teknisk beskrivning för upphandling av HVDC/FACTS-projekt samt bistå med tekniskt stöd till underhållsingenjörer och projektledare. Rollen innebär även att arbeta med att återföra erfarenheter till linjen och ta del av erfarenheter från andra projekt.

Ansök senast 3 april.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte