Dokumentationsansvarig Station till Svenska kraftnät

Svenska kraftnät logotyp

Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som Dokumentationsansvarig erbjuds du ett av Sveriges viktigaste jobb, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning.

Som dokumentationsansvarig kommer du ingå i enheten ”Teknisk anläggningsinformation” som idag består av 11 medarbetare med olika teknik- och kompetensområden samt en enhetschef och 5-7 konsulter. Det finns en erfaren kollega på plats som ser fram emot en förstärkning vilken även kommer vara din fadder. Organisatoriskt tillhör du division Nät och avdelningen Anläggningar. Enheten ”Teknisk anläggningsinformation” ansvarar för att förvalta den tekniska anläggningsinformationen för Svenska kraftnäts anläggningar och hantera kontakten med andra huvudmän i dokumentationsfrågor.

Ansök senast 17 april.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte