GRC Manager

Statkraft logotyp

Statkraft söker GRC manager med placeringsort Sollefteå.

Denna roll ansvarar för att säkerställa IT- och processkontrolltjänsterna och relaterade processer följer Statkrafts interna krav och externa lagar och regler. I rollen förväntas du leda implementeringen av styrnings-, risk- och efterlevnads processer kring Business IT- och Process Control-domäner genom tillämpning av cybersäkerhetshanteringspraxis.

Ansvarsområden
• Governance-, Risk- och Compliance för definierad omfattning
• IT- och processkontroll Risk- och efterlevnadsbedömning och uppföljning
• IT- och processkontroll GRC Management övar utveckling och förbättring

Huvuduppgifter

• Fastställa säkerhetskrav relaterade till IT- och processkontrolltjänster för definierad omfattning
• Utveckla och implementera policyer och riktlinjer för definierad räckvidd
• Utföra riskanalyser i linje med företagets policyer och definierad metodik
• Underlättande och samordning av resurser i riskbedömningsaktiviteter
• Bedöma risker för organisationens affärsprocesser och stödja IT- och processkontrollsystem och informationstillgångar
• Samarbeta med Corporate- och BA Risk- och Compliance Management-funktioner
• Främja en riskmedveten kultur i linje med företagens
• Utföra interna revisioner
• Samarbeta med Corporate- och BA Risk Management-funktioner
• Kontinuerlig förbättring av riskhanteringspraxis

Ansök senast 5 april.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte