Senior rådgivare Public Affairs och Regulatoriska frågor

Statkraft logotyp

Statkraft stärker arbetet med Public affairs och regulatoriska frågor för att uppnå sina tillväxtambitioner.

Arbetet kommer att kräva ett tätt samarbete med skickliga kolleger inom Statkrafts alla affärsområden och med koncerngemensamma funktioner samt kontakter med såväl politik som branschorganisationer och andra företag inom energiproduktion. I tjänsten ingår även bevakning av EU-relaterade frågor.

Tjänsten är placerad inom avdelningen för verksamhetssupport och kommer att arbeta i tätt samarbete med flera verksamheter inom Statkrafts svenska bolag samt den nyetablerade funktionen för regulatoriska frågor och elnätsfrågor inom Norden. Tjänsten kommer att samarbete tätt med kommunikationschefen i Sverige och ge stöd till såväl landschef för Statkraft Sverige som övriga verksamheter i Sverige.

Ansök senast 8 februari

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte