Projektledare till investeringsprojekt

Svenska kraftnät logotyp

Svenska kraftnät är inne i en expansiv fas präglad av stora investeringar med syfte att bygga ut och förnya Sveriges transmissionsnät för el. Till enheten inom investeringsprojekt AC stationer söker vi nu projektledare med erfarenhet av att projektera, planera och projektleda AC stationsprojekt och arbeta med att utveckla projektverksamheten.

Som projektledare för AC stationsprojekt kommer du att planera och genomföra investeringsprojekt för våra stationsanläggningar (transformatorstationer, kopplingsstationer).
Du företräder Svenska kraftnät som beställare vilket innebär att du ansvarar för projektets tid, kostnad och resultat. Arbetet består av att planera projektgenomförande, tillsammans med projektgruppen ta fram förfrågningsunderlag, utvärdera anbud, upphandla och tillsammans med kontrakterade entreprenörer genomföra beslutat investeringsprojekt. Det innebär också att styra och leda projektgruppen inom projektets olika faser.
Under planeringsfasen av projektet är du ytterst ansvarig för förfrågningsunderlag och samordning av de tekniska delarna i förfrågningsunderlaget och därmed ansvar för att säkerställa att funktionskraven är tydliga att lämna anbud på. I rollen ingår också att samordna projektet mot andra angränsande projekt. Under genomförandet av projektet läggs stor tyngd vid uppföljning och kontroll av entreprenörens arbete på site, arbetsmiljö, miljö, tidplan, ekonomi och kvalitet.

Det ingår även att delta i och vara drivande i organisationens verksamhetsutveckling.

I rollen som projektledare kommer du ha arbetsmiljödelegering och elsäkerhetsdelegering.

Ansök senast 3 februari.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte