Handläggare inom hållbarhet

Svenska kraftnät logotyp

Svenska kraftnät söker en hållbarhetshandläggare med fokus på systematiskt förbättringsarbete, som tillsammans med en verksamhetsspecialist ska förvalta och supporta organisationen främst inom avvikelse- och förbättringsarbete men även med andra arbetsuppgifter.

Tjänsten innehåller arbetsuppgifter som förvaltning och uppdatering av ärendehanteringssystemet ENIA där vi hanterar avvikelser och förbättringar inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet och elsäkerhet. Vidare omfattar handläggarrollen att bevaka inkommande ärenden och ge support till organisationen. Hög delaktighet i utveckling av användarvänligheten och funktionaliteten tillsammans med vår verksamhetsspecialist för ENIA.
Övriga arbetsuppgifter som kan bli aktuella är stöd i uppföljning av olika sakområden på enheten, som t.ex. insamling och sammanställning av statistik samt uppdatering av information om hållbarhetsarbetet på vårt intranät med mera.

Beroende på sökandens intressen och kompetenser kan rollen utvecklas över tid.

Ansök senast 23 januari.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte