Kraftsystemanalytiker

Svenska kraftnät logotyp

Svenska kraftnät söker nu Kraftsystemanalytiker som vill delta i framtagning av morgondagens kraftsystem präglat av energiomställningen där kraftelektronik blir allt mer central genom bl a vindkraft, HVDC och FACTS.

I rollen som kraftsystemanalytiker kommer du att arbeta med modellering och simulering samt analyser av fenomen i kraftsystemet till följd av energiomställningen. Den här typen av analyser utförs främst i EMT-baserade verktyg. Vidare kommer du att genomföra studier med avseende på kraftsystemsinteraktioner, där allt från subsynkrona fenomen till högfrekventa interaktioner kan ingå, och också genomföra elkvalitetsanalyser där exempelvis modellering samt estimering av övertonspropagering kan ingå.


Tjänsten innefattar också att: genomföra analyser av kraftsystemets prestanda och stabilitet då mer förnybar produktion installeras, detta kan syfta på exempelvis frekvens, spänning och pendlingar.
Analysera mätdata från elkvalitetsmätare och vara med och optimera analysmetoder och diskutera lösningar för mätsystem. Vara med i arbetet att ta fram elkvalitetsriktlinjer samt harmonisera dessa med europeiska lagar och standarder.

Ansök senast 1 februari.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte