Projektledare till VDC-, FACTS- och GIS-projekt

Svenska kraftnät logotyp

Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet?

Som projektledare för stationsprojekt kommer du att planera och genomföra investeringsprojekt för våra stationsanläggningar, framförallt HVDC-, FACTS- och GISanläggningar. Arbetet består av att tillsammans med projektgruppen planera projektgenomförandet, ta fram förfrågningsunderlag, utvärdera anbud, upphandla och förhandla samt tillsammans med kontrakterade entreprenörer, vilka uppför anläggningen, genomföra beslutat projekt.

Du som projektledare ansvarar för projektets tid, kostnad och resultat och du företräder Svenska Kraftnät som beställare och som byggherre.

I det dagliga arbetet kommer du att leda projektgruppen inom projektets olika faser.

Ansök senast 24 november.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte