Process- och kvalitetsansvarig

Svenska kraftnät logotyp

Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet?

I rollen som process- och kvalitetsansvarig på avdelning samhällsbyggnad samordnar och du enheternas process- och kvalitetsarbete inom avdelningen och med andra avdelningar och divisioner genom dialog med processägare och produktägare. Du ansvarar för att utveckla underliggande mark- och tillståndsprocesser utifrån identifierade förbättringar i bland annat pilotprojekten och du driver arbetet med erfarenhetsåterföring och kvalitetsfrågor inom avdelningens verksamhetsområde. Rollen ingår i avdelningens stab och rapporterar direkt till avdelningschefen. Då tjänsten är ny kommer det finnas goda möjligheter för dig att vara med och bidra till tjänstens innehåll.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
Driva processutveckling/-koordinering
Driva kvalitetsarbete och erfarenhetsåterföring som områdesansvarig inom avdelningens ansvarsområde.
Att tillsammans med delprocessteamen arbeta praktiskt med att utveckla och beskriva och publicera delprocesserna inom avdelningens verksamhetsområde.
Agera som koordinator mellan delprocesser och med produktledare för att säkerställa att delprocesser synkar sinsemellan
Uppdaterar avdelningens mark- och tillståndsprocessen enligt input från enhetschefer och delprojektledare och erfarenheter från projekten
Ansvara för avdelningens instruktioner och mallar och att dessa hålls uppdaterade

Ansök senast 28 november

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte