SkyfuelH2

- ett viktigt startskott för omställningen av flyget i Sverige.

SkyfuelH2

Sollefteå kommun kraftsamlar kring elintensiv industri med fokus på Hamre i Långsele.

Tisdagen 15/3 2022 beslutade kommunstyrelsen att avsätta 20 miljoner kronor för att utveckla Hamre industriområde för att underlätta industrietableringar i Långsele.

Sedan tidigare har kommunen stärkt organisationen kring etableringen:
Ett projektgrupp har skapats med kompetens kring projektledning, kommunikation, plan- och markfrågor. En kraftsamling för att stärka bilden av Långsele som en attraktivplats att bo och verka i.

Den 27 april 2022 skrivit under en avsiktsförklaring med Uniper och Sasol ecoFT med ambitionen att etablera en hållbart industri i Hamre, Långsele.

Unipers plan är att anläggningen ska stå färdigt och producera år 2026.
När anläggningen är klar räknar Uniper med ca 100 direkta jobb men med sysselsättningseffekter beräknas satsningen skapa 300 nya jobb.
Läs mer om industriprojektet av Uniper och Sasol ecoFT - SkyFuelH2 här. Länk till annan webbplats.
Även Sasol ecoFT informerar (på engelska) -Sasol ecoFT Länk till annan webbplats.

På Sollefteå kommuns hemsida har man samlat frågor och svar.
SkyfuelH2 - Sollefteå kommun (solleftea.se) Länk till annan webbplats.

Här finns även länk till en inspelning från ett informationsmöte med Uniper och Saso EcoFT från den 28/9 2022. Länk till annan webbplats.


Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte