Ansökan om tillstånd för djurhållning av sällskapsdjur inom detaljplanelagt område