Lyssna på sidan Lyssna

Ansökan om kompostering

Grundkrav

Spridning får endast ske under växtsäsongen, maj till september och ska ske på fastighet ägd av och/eller på mark arrenderad av fastighetsägaren.

Kompostbehållarna ska:

  • vara isolerade
  • ha tättslutande lock
  • ha tät botten med upphöjda kanter
  • vara ventilerade
  • vara skadedjurssäkra, dvs. inga springor eller hål större än 5 mm

Storleken på urinbehållarna ska beräknas utifrån att varje person producerar 1 -1,5 l urin per dygn.

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Länk till annan webbplats.